logo logo
logo bip
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA GMINNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOŚCIANIE.
Informacja o wynikach naboru
 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski Kościana

2. Stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

3. Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

4. Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Julita Kozibura

5. Adres zamieszkania

Leszno

6. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

Kandydatka spełnia wszystkie konieczne wymagania kwalifikacyjne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej.
 
 
Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Jerzy Bartkowiak
 
 
 
 
Kościan, 9.11.2005