logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna:
 
Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Prezes Zarządu
Spółka posiada następujące działy:
*  Dział finansowo księgowy i administracji
*  Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.
*  Dział oczyszczania ścieków
*  Dział wodociągów i kanalizacji:
     - Ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornia
     - Dział utrzymania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej