logo logo
logo bip
WYDZIAŁ FINANSOWYREFERAT PLANOWANIA, BUDZETU I ANALIZ EKONOMICZNYCH

WYDZIAł FINANSOWY 

Referat Planowania, Budżetu  i Analiz Ekonomicznych

e-mail: fn@koscian.pl  

Skarbnik Miejski :       Hanna Czarnecka

                                     pok.nr 115 ( I piętro )

                                     tel.( 065 ) 512 14 66 wew. 204  

                                     tel.( 065 ) 511 91 82

Z-ca Skarbnika  :         Danuta Rożynek

                                     pok.nr 115( I piętro )

                                     tel.( 065 ) 512 14 66 wew. 201 

Kierownik Referatu:    Hanna Węgierska

                                     pok.nr 115 ( I piętro )

                                     tel.( 065 ) 512 14 66 wew. 201 

 

Zadania Referatu Planowania, Budżetu  i Analiz Ekonomicznych

Pokój nr 113 ( I piętro ) - prowadzenie spraw wynagrodzeń i  zasiłków z ubezpieczenia społecznego < więcej - patrz Regulamin Organizacyjny >

tel.512 14  66 wew.203

Pokój nr 115 ( I piętro ) - zadania w zakresie planowania budżetu, nadzór nad realizacją budżetu oraz analizy i sprawozdawczości budżetowej < więcej - patrz Regulamin Organizacyjny >

tel.512 14 66 wew.201, 202.