logo logo
logo bip
WYDZIAŁ FINANSOWYREFERAT PODATKÓW I OPŁAT

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Podatków i Opłat

 

Skarbnik Miejski:      Hanna Czarnecka

                                   pok. nr  115 ( I piętro )

                                   tel. (065) 511 91 82

                                   tel. (065) 512 14 66 wew. 26

 

Z-ca Skarbnika :         Danuta Rożynek

                                    pok. 115 ( I piętro )

                                    tel. (065) 512 14 66 wew. 29

 

 

Kierownik referatu:     Jolanta Kacprowicz

                                     pok. 112 ( I piętro )

                                     tel. (065) 512 14 66 wew. 25

 

 

Zadania Referatu Podatków i Opłat:

 

Pokój nr 112 ( I piętro) – wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych, prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacja, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu i o wysokości zaległości podatkowej, o stanie majątkowym.

tel. 512 14 66 wew.25

 

Kasa Urzędu Miejskiego i Punkt Informacji Podatkowej  

Zanjdują się na parterze budynku Urzędu Miasta.

tel. 512 14 66 wew. 40

Godziny otwarcia KASY:

poniedziałek 8.15 -15.30

wtorek - piątek 7.30 -14.30