logo logo
logo bip
2012

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2012 rok

Zarządzenie nr 185/12 z dnia 04.01.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XII sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.
Zarządzenie nr 186/12 z dnia 04.01.2012 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 187/12 z dnia 04.01.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2012 roku
Zarządzenie nr 188/12 z dnia 04.01.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 189/12 z dnia 04.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni dachu budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 190/12 z dnia 10.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie
Zarządzenie nr 191/12 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie
Zarządzenie nr 192/12 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie
Zarządzenie nr 193/12 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 13.02.2012 r do 26.02.2012 r.
Zarządzenie nr 194/12 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz ochrony zwierząt
zał. nr 1
Zarządzenie nr 195/12 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni biurowo-administracyjnej znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 196/12 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni biurowo-administracyjnej znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 197/12 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok
Zarządzenie nr 198/12 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIII sesji w dniu 26 stycznia 2012 r.
Zarządzenie nr 199/12 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
 Zarządzenie nr 200/12 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2012 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie
Zarządzenie nr 201/12 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie ustalenia opłaty z tytułu kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski Kościana za sporządzenie kopii akt sprawy
Zarządzenie nr 202/12 z dnia 15.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka i utraty mocy Zarządzenia nr 74/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zarządzenie nr 203/12 z dnia 15.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2012 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 204/12 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku 5 a na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 205/12 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 206/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2012 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 207/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych
Zarzadzenie nr 208/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 209/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni dachowej znajdującej się na budynku nr 5 i 5A na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 210/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 211/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w parku przy Kościańskim Ośrodku Kultury przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie na 212/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku nr 5A na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 213/12 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy i herbu miasta Kościan przez firmę WEB-NET z Legionowa
Zarządzenie nr 214/12 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIV sesji w dniu 15 marca 2012 r.
Zarządzenie nr 215/12 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 216/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie przekazania sieci kanalizacji deszczowej z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie do Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 217/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie
Zarządzenie nr 218/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie wykonywania przez dyrektorów szkół i przedszkoli dodatkowych czynności w związku z udzielaniem nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Zarządzenie nr 219/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 220/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Henryka Florkowskiego w Kościanie
Zarządzenie nr 221/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 222/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 138/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 2.10.2007 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Zarządzenie nr 223/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2011 rok
Zarządzenie nr 224/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2011 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 225/12 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2012 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 226/12 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 227/12 z dnia 05.04.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 228/12 z dnia 05.04.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 229/12 z dnia 05.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego
Zarządzenie nr 230/12 z dnia 05.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Ratusza na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Rynek 1 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 231/12 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 232/12 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 233/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 5a na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 234/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 235/12 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 207/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 13 marca 2012 r.
Zarządzenie nr 236/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kościan na lata 2012-2014
Zarządzenie nr 237/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 238/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XV sesji w dniu 10 maja 2012 r.
Zarządzenie nr 239/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie przyznania Tadeuszowi Borowiakowi Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 240/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie przyznania Kołu nr 2 w Kościanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 241/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie przyznania Kazimierze Ruszkiewicz Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 242/12 z dnia 17.05.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 243/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie nr 244/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie nr 245/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 246/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 247/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji nieruchomości gruntowych i utraty mocy Zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana nr 768/06 z dnia 01 czerwca 2006 r. i 671/10 z dnia 26 października 2010 r.
Zarządzenie nr 248/12 z dnia 30.05.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 249/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 250/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 251/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 252/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 253/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 254/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 255/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy i herbu miasta Kościan przez Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich "Jedność"
Zarządzenie nr 256/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan przez Wydawnictwo VIA VRESNA z Wrześni
Zarządzenie nr 257/12 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Południowej
Zarządzenie nr 258/12 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5
Zarządzenie nr 259/12 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i Modrzewiową
Zarządzenie nr 260/12 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 261/12 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 262/12 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 263/12 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 02.07.2012 r. do 31.08.2012 r.
Zarządzenie nr 264/12 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie ustalenia promocji w roku 2012 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie
Zarządzenie nr 265/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
Zarządzenie nr 266/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 267/12 z dnia 05.07.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVI sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.
Zarządzenie nr 268/12 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja
Zarządzenie nr 269/12 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 270/12 z dnia 20.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 i utraty mocy Zarządzenia nr 258/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 13 czerwca 2012 r.
Zarządzenie nr 271/12 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 272/12 z dnia 30.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
 Zarządzenie nr 273/12 z dnia 07.08.2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2012
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 274/12 z dnia 07.08.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 275/12 z dnia 14.08.2012 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Koscianie i utraty mocy zarządzeń Burmistrza
Zarządzenie nr 276/12 z dnia 14.08.2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Mirosławy Lubińskiej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 277/12 z dnia 14.08.2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 278/12 z dnia 14.08.2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 279/12 z dnia 14.08.2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 280/12 z dnia 17.08.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 281/12 z dnia 17.08.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 282/12 z dnia 17.08.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 283/12 z dnia 17.08.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 284/12 z dnia 17.08.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 285/12 z dnia 17.08.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 286/12 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. W. Chotomskiej w Kościanie
Zarządzenie nr 287/12 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 288/12 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 289/12 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 290/12 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 291/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka
Zarządzenie nr 292/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka
Zarządzenie nr 293/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVII sesji w dniu 23 sierpnia 2012 r.
Zarządzenie nr 294/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 295/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie Miejskiego Programu Przebudowy i Remontów Chodników
zał. nr 1
Zarządzenie nr 296/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan, przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
Zarządzenie nr 297/12 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 298/12 z dnia 03.09.2012 w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 299/12 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8
Zarządzenie nr 300/12 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 301/12 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 302/12 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 303/12 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
Zarządzenie nr 304/12 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Zarządzenie nr 305/12 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 306/12 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 307/12 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 308/12 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do podejmowania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem i realizacją projektu "Młodzież w działaniu"
Zarządzenie nr 309/12 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 310/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 311/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2 oraz ul. Bączkowskiego 6 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 312/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 313/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 314/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 315/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 4
Zarządzenie nr 316/12 z dnia 15.10.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVIII sesji w dniu 11 października 2012 r.
Zarządzenie nr 317/12 z dnia 16.10.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 109/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 318/12 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 319/12 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 320/12 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali magazynowo-produkcyjno-administracyjnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 321/12 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się na posesji przy ul. Bernadyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 322/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 323/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 324/12 z dnia 06.11.2012 r. w sprawie konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko prezesa zarządu gminnej spółki zawiązanej po likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 325/12 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 326/12 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 327/12 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
Zarządzenie nr 328/12 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 329/12 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 330/12 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 331/12 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok
Zarządzenie nr 332/12 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Piastowskim przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do roku
Zarządzenie nr 333/12 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 334/12 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 324/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 6.11.2012 r. w sprawie konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko prezesa zarządu gminnej spółki zawiązanej po likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 335/12 z dnia 04.12.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIX sesji w dniu 29 listopada 2012 r.
Zarządzenie nr 336/12 z dnia 05.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Wyzwolenia 24 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 337/12 z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 181/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zarządzenie nr 338/12 z dnia 05.12.2012 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 247/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 29 maja 2012 r.
Zarządzenie nr 339/12 z dnia 05.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 340/12 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 341/12 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 342/10 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie sposobu i trybu sprzedaży złomu użytkowego znajdującego się w budynku nr 5 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 343/12 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 344/12 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 273/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 7 sierpnia 2012 r.
zał. nr 1
Zarządzenie nr 345/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 346/12 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 347/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 348/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 349/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 350/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Kościana
Załącznik 
Zarządzenie nr 351/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XX sesji w dniu 20 grudnia 2012 r.
Zarządzenie nr 352/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2013 roku
Zarządzenie nr 353/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zakończenia likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 354/12 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
Zarządzenie nr 355/12 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 356/12 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie przekazania Routerów Netgear UTM9S Firewall Modular Bundle do Zespołu Szkół Nr 4 w Kościanie