logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

INFORMACJA DODATKOWA 2019

Informacja dodatkowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019r.

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

BUDŻET NA ROK 2020

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 268 585,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 6 421 205,00 zł.

Plan wydatków projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 100 980,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018r.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018r.

Budżet na rok 2019

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 225 702,00 zł

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 6 038 073,00 zł

Plan wydatków projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 170 952,00 zł

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2017 ROK

BUDŻET I INWESTYCJE

Informacja dodatkowa
 
Plan dochodów budżetowych wynosi 253 462,00 zł .
Plan wydatków budżetowych  wynosi 5 373 945,50 zł