logo logo
logo bip
Majątek

Majątek - stan na 31.12.2018r.

Wartość brutto majątku trwałego: 2 590 331,07 zł

Stan składników majątku - środki trwałe

 

MAJĄTEK

Środki trwałe - wartość brutto stan na dzień 30.04.2018r. wynosi 2 590 331,07 zł