logo logo
logo bip

Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 754 296,45


Środki trwałe - stan na 31.12.2019r.

L.p.                               Symbol KŚT                          Wartość brutto

1.                                      0/03/032                                    215 668,00

2.                                      1/10/107                                 1 426 906,90

3.                                      2/21/211                                       10 800,00

4.                                      2/29/290                                    589 138,00

5.                                      2/29/291                                    133 132,00

6.                                      3/31/310                                    113 000,00

7.                                      4/44/440                                      30 599,97

8.                                      4/48/487                                    168 735,58

9.                                      5/57/578                                        4 566,00

10.                                    8/80/803                                        4 674,00

11.                                    8/80/809                                      57 076,00

                                             razem                                 2 754 296,45