logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Organizację I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie określa Statut Szkoły.

Organami I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie są: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców.

Przy I LO w Kościanie działa Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum.

 

Dyrekcja szkoły:

DYREKTOR: Małgorzata Andersz

WICEDYREKTOR: Natalia Danielczyk

WICEDYREKTOR: Wojciech Morawski

 

Stanowiska pracowników pedagogicznych:

Nauczyciele języka polskiego:

- Natalia Danielczyk
- Monika Kułakowska
- Wojciech Morawski
- Magdalena Nowak
- Agnieszka Podgórska
- Karolina Różczka
- Róża Tomczak

Nauczyciele języka angielskiego:
- Monika Bączkowska-Gapik
- Monika Czyżak
- Urszula Iwaszczuk
- Magdalena Jakubowicz
- Magdalena Kostrzewa
- Małgorzata Matysiak-Dudek
- Hanna Woźna-Gil

Nauczyciele języka niemieckiego:

- Małgorzata Bartkowiak
- Dorota Motała
- Sonia Stachowiak-Łasica
- Jadwiga Świstak

Nauczyciel języka francuskiego:

- Wioletta Burnus

Nauczyciel języka hiszpańskiego:

- Kinga Rzegocka-Stasiak

Nauczyciele matematyki:

- Violetta Błażeczek
- Barbara Grzelka
- Dariusz Kinal
- Anna Kwaśniewska
- Paulina Mańkowska

Nauczyciele historii:

- Joanna Głowacka-Wieczorek
- Janusz Grupiński
- Piotr Maluśki
- Adam Rogalla

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:

- Piotr Maluśki
- Adam Rogalla
- Joanna Głowacka-Wieczorek

Nauczyciel wiedzy o kulturze oraz edukacji dla bezpieczeństwa:

- Krzysztof Wopiński

Nauczyciel geografii:

- Robert Pardurek

Nauczyciele biologii:

- Brygida Liberska-Stefan
- Anna Krysiuk
- Janina Wawrzyniak

Nauczyciel fizyki:

- Jacek Bartkowiak

Nauczyciele chemii:

- Małgorzata Andersz
- Anna Szponar-Krajewicz
- Magdalena Połczyńska

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

- Dorota Motała
- Sonia Stachowiak-Łasica
- Piotr Maluśki

Nauczyciele informatyki:

- Piotr Kunc
- Adam Rogalla

Nauczyciele wychowania fizycznego:

- Krzysztof Dudek
- Maja Grzymała
- Mateusz Skrzypczak
- Janusz Stypiński

Nauczyciele bibliotekarze:

- Elżbieta Książyk
- Iwona Orlik

Pedagog szkolny:

- Marta Bosy
- Paulina Sadowska-Szymanowska

Psycholog szkolny:

- Karolina Szymanowska

Religia:

ks. Krzysztof Gogół
ks. Jurand Żelisławski
dk. Jerzy Kotkowski

 

Stanowiska pracowników niepedagogicznych:

 1. Mirosława Kozica – główna księgowa
 2. Maria Białkowska – sekretarz szkoły
 3. Ewa Olejnik – specjalista ds. administracyjnych
 4. Anna Cieślak – starszy referent ds. administracyjno - ekonomicznych
 5. Anna Dykcik – starszy referent ds. płac
 6. Magdalena Selmoser – kucharka
 7. Barbara Nowaczyk – pomoc kuchenna
 8. Alina Błażeczek – sprzątaczka
 9. Irena Krakowiak – sprzątaczka
 10. Dorota Mańkowska – sprzątaczka
 11. Barbara Nowak – sprzątaczka
 12. Julia Stachowska – sprzątaczka
 13. Mirosława Toś – sprzątaczka
 14. Andrzej Frąckowiak – woźny
 15. Konrad Karolczak – woźny
 16. Grzegorz Skrzypczak – konserwator