logo logo
logo bip
Majątek

Majątek.

1). Budynki i lokale -                                     1.068.759,59

2). Pozostałe obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej -                                     99.647,66

3). Kotły i maszyny energetyczne -               49.138,30

4). Środki transportu -                                   81.060,55

5). Zespoły komputerowe -                           18.011,58

6). Urządzenia techniczne -                           60.873,86

7). Narzędzia, przyrządy
   ruchomości i wyposażenia -                        113.255,84