logo logo
logo bip
Majątek

Majątek.

1). Budynki i lokale -                                     5007989,21

2). Pozostałe obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej -                                       99.647,66

3). Kotły i maszyny energetyczne -                49.138,30

4). Środki transportu -                                     81.060,55

5). Zespoły komputerowe -                            18.011,58

6). Urządzenia techniczne -                          146805,68

7). Narzędzia, przyrządy
   ruchomości i wyposażenia -                     564038,23