logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

 
Budynki: 2 086 771 zł
Środki trwałe (kocioł, maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, wyposażenie ): 202 795 zł 
Zbiory biblioteczne: 1 116 165 zł
Wartości niematerialne i prawne: 37 239 zł