logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Plan budżetu na rok 2021
  1. Wydatki: 4.701.431,00zł - z tego inwestycje: 122.400,00zł
  2. Dochody: 2.110.000,00 zł

Bilans jednostki

Bilans  2017

Bilans 2019