logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Plan budżetu na rok 2020
  1. Wydatki: 5.235.750,00zł - z tego inwestycje: 432.886,00zł
  2. Dochody: 2.822.200,00 zł

Bilans jednostki

Bilans  2017

Bilans 2019