logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdanie budżetowe za rok 2018 i informację dodatkowe

Sprawozdanie budżetowe za rok 2018 i informację dodatkowe

Budżet i inwestycje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Plan budżetu na rok 2019
  1. Wydatki: 5.042.557,00zł - z tego inwestycje: 75.000,00zł
  2. Dochody: 2.912.000,00zł

Bilans jednostki

Bilans  2017

Bilans 2019