logo logo
logo bip
Majątek

Majątek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

Majatek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie - stan na dzień 31.12.2019 roku

Grunty 305.407,47 zł

Budynki i budowla 4.766.946,16 zł

Urządzenia techniczne i maszyny 50.446,70 zł

Środki transportu 77.784,52 zł

Inne środki trwałe 144.163,15 zł

 Razem 5 344 748,00 zł

 

Wartości niematerialne i prawne 22.024,62 zł

 Razem 22.024,62 zł