logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

ZADANIA, STANOWISKA, UCHWAŁY

ZADANIA:
 
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
 1. Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym.
 2. Współpraca z inymi instytucjami, takimi jak: szkoły, przedszkola, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia, grupy środowiskowe.
 3. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie rekreacji, sportu i turystyki.
 4. Organizowanie usług dla mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku.
 5. Wynajem obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych.
 6. Promocja poszczególnych obiektów i świadczonych usług.
 7. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dązenie do ich unowocześnienia i rozwoju.
STANOWISKA:
 • Dyrektor MOSiR Kościan - 1 etat
 • Głowny księgowy - 1 etat
 • Kierownik d. technicznych - 1 etat
 • Specjalista ds. kadr i płac - 1 etat
 • Specjalista ds. marketingu i zamówień publicznych - 1 etat
 • Kasjer - 6 etaty
 • Konserwator maszyn i urządzeń - 5 etatów
 • Pracownik obsługi basenu - 9 etatów
 • Pracownik obsługi obiektów MOSiR Koscian - 3 etaty

UCHWAŁY:

XXXIII/355/09 Rady Miejskiej KOściana z dn. 29.10.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/380/05 Rady Miejskiej Kościana z dn. 31.05.2005r.