logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet

 
 
 W zakresie zadań własnych na rok 2020 budżet wynosi: 623.323,00 zł