logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet

 
 W zakresie zadań własnych na rok 2019 budżet wynosi: 549.721,00 zł