logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

 
 
Stan na 31.12.2018
 
Rzeczowe aktywa trwałe brutto: 232.558,65 zł.
Środki trwałe brutto (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne): 54.139,00 zł.
Eksponaty (muzealia): 203.366,24 zł
Pocztówki: 54,055,57
Dary: 45.134,78 zł 
Wartości niematerialne i prawne: 6.019,20 zł