logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

 
 
Stan na 31.12.2019
 
Rzeczowe aktywa trwałe brutto: 294.009,48 zł.
Środki trwałe brutto (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne): 463.100,14 zł.
Eksponaty (muzealia): 205.195,82 zł
Pocztówki: 54,675,57
Dary: 44.972,00 zł 
Wartości niematerialne i prawne: 6.019,20 zł