logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Arkusz wyłączeń

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

Bilans jdnostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

Rachunek zysków i strat jednostki  

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  

Budżet i inwestycje

Budżet na dzień 30.09.2019 r 

Budżet na dzień 30.06.2019 r


Budżet na dzień 31.03.2019 r.
 

Budżet na dzień 31.01.2019 r.

Budżet na dzień 30.09.2018 r.   

Budżet na dzień 31.03.2018 r. 

Budżet na dzień 31.10.2017 r.   

Budżet na dzień 30.06.2017 r. 

Budżet na dzień 01.01.2017 r.