logo logo
logo bip
Sprawozdania finansowe za 2017 rok

Bilans jdnostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

Rachunek zysków i strat jednostki  

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki