logo logo
logo bip
Majątek

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Majątek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r.