logo logo
logo bip
Majątek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r.