logo logo
logo bip
Informacja Świadczenie Wychowawcze "Rodzina 500 +"

Składając wniosek o przyznanie Świadczenia Wychowawczego "Rodzina 500 +" za pomocą platformy ePUAP  prosimy o wybieranie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

Skrzynka Podawcza OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE

Mieszkańcy Miasta Kościan składając wniosek o przyznanie w/w świadczenia za pomocą systemów bankowości elektronicznej, portali: PUEEmpatia wybierają jednostkę: MOPS KOŚCIAN
Mieszkańcy Gminy Kościan: GOPS KOŚCIAN