logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna OPS w Kościanie

W skład  Ośrodka wchodzą następujące  działy, komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne,

                                                                                                                                                                             


1.     Dyrektor

2.       Zastępca dyrektora                                                                                                                                

3.       Główny księgowy                                                                                                                                     

 

 

4.       Dział   Pomocy  Środowiskowej,   w tym:

1)      Sekcja  Organizacji Pomocy  Społecznej (pracownicy socjalni)                                                  

2)      Sekcja Asystentów Rodziny                                                                                                             

3)      Zespół  Doradztwa Rodzinnego.                                                                                                  

 

5.       Dział  Realizacji  Świadczeń, w tym:                                                                                                   

1)      Sekcja Świadczeń Społecznych

2)      Sekcja  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego                                              

3)      Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Dodatku Energetycznego                                       

4)      Sekcja  Pomocy Materialnej dla Uczniów                                                                                     

5)      Sekcja Świadczenia Wychowawczego                                                                                           

 

6.       Dział  Usług  Opiekuńczych,                                                                                                                 

 

7.       Dział  Organizacyjny, w tym:                                                                                                                

1)      Sekcja Spraw Pracowniczych,

2)      Sekcja  Administracyjno-Gospodarcza.

 

8.       Dział  Aktywności  Lokalnej,  w tym:                                                                                                

1)      Świetlica Socjoterapeutyczna,                                                                                                       

2)      Klub Integracji Społecznej,                                                                                                             

3)      Lokalne Centrum Wolontariatu                                                                                                 

 

9.       Dział   Ekonomiczno-Finansowy                                                                                                             

 

10.   Samodzielne stanowiska, w tym:

1)      radca prawny,                                                                                                                                    

2)      specjalista ds. administracyjnych                                                                                                  

 

11.   Ośrodki wsparcia, w tym:

1)      Środowiskowy Dom  Samopomocy

        2)      Dom Dziennego Pobytu  

 

Schemat Organizacyjny