logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdania

BILANS 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2018

BUDŻET I INWESTYCJE

Sprawozdania

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat jednostki 2017

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017

 

http://bip.or.koscian.pl/Budzet_i_inwestycje.html