logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Regulamin

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedszkola
Dyrektor Izabela Hoffmann
Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.00
Do przedszkola w roku szkolnym 2018/ 2019 uczęszcza 158 dzieci
Podział na grupy:
I  oddział     3  latki   Biedronki Klaudia Szydłowska , Lidia Nowakowska   7.30. - 16.30
II oddział     4  latki   Wiewiórki  Natalia Hoffmann, Maria Łuczak 7.30. - 15.30
III oddział    5 - 4 latki  Motylki Halina Bartkowiak, Maria Łuczak  7.30 - 15.30
IV oddział    5  latki  Żabki   Katarzyna Gałecka, Lidia Nowakowska    6.30 - 16.00
V oddział  integracyjny   Misie Katarzyna Szatkowska, Aldona Pałka, Natalia Samelczak 7.30 - 16.00 ( w godz. od 8.00 - 14.00 oddział integracyjny,)
VI oddział   integracyjny Krasnaludki Bożena Skrobała, Danuta Szymanowska  12.00 - 17.00
VII oddział  integracyjny  Jeżyki  Agnieszka Łupicka, Dorota Szlemp 7.00. - 12. 00
Liczba nauczycieli 17 
w przedszkolu prowadzona jest terapia pedagogiczna , logopedia , rewalidacja, rehabilitacja i dogoterapia dla dzieci z orzeczeniami.
Prowadzone są zajęcia z religii - Małgorzata Zielińska