logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawodzdanie 2019

Sprawozdanie 2019

- zał 1

- zał 2

- zał 3

- zał 4

- zał 5

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018

sprawozdanie finansowe za 2018

wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018

rachunek zysków i strat

zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017

Budżet i inwestycje

W zakresie zadań własnych na rok 2013 wynosi -  1.174 837,00.