logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

 1.Wartość majątku jednostki, tj.pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia na dzień 31.12.2018. wynosi  183.795,21 zł. na co składają się: stoły,krzesła, kosiarka, wykładziny,  odkurzacz , itp.

Grupa

Nazwa środka trwałego

Wartość brutto na 31.12.2017.

„0” Grunty

Grunty 0,3652 ha

23.188,38

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym

Zamrażarka szt. 1

 

835,70

 VI urządzeniatechniczne  monitoring  5.450,86

VIII- Narzędzia , urządzenia ogólnego zastosowania

Pianino Legnica

 zmywarka,

szafa na dokumenty

zmywarka

18.110,51

 

ogółem

47.585,45