logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdanie za 2018r. SP2

Sprawozdanie za 2018r.

Budżet, inwestycje

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 179 044,00zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 3 881 913,00 zł.

Plan wydatków projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie na rok 2019 wg stanu na 01.01.2019r. wynosi: 170 952,00 zł