logo logo
logo bip

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego  w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 197 874,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego  w Kościanie na rok 2020  wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 4 154 748,92 zł.

Plan wydatków projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów  w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00  -   w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie na rok 2020 wg stanu na 01.01.2020r. wynosi: 100 980,00 zł.