logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 Bilans 2018

 Rachunek zysków i strat jednostki 2018

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

 

 

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

 Bilans 2017

 Rachunek zysków i strat jednostki 2017

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017

Budżet

Plan finansowy wydatków budżetowych wynosi: 7 601 706,00zł