logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie

Organizację Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie określa Statut.

Statut