logo logo
logo bip

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Zmiany w funduszu jednostki za rok 2018

Informacje dodatkowe do sprawozdań za rok 2018

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wg stanu na 31 stycznia 2019 r. wynosi 7 289 775,00 zł

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 wg stanu na 31 stycznia 2019 r. wynosi 211 640,00 zł