logo logo
logo bip

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans za rok 2019

Rachunek zysków i strat za rok 2019

Zmiany w funduszu jednostki za rok 2019

Informacje dodatkowe do sprawozdań cz. 1 za rok 2019

Informacje dodatkowe do sprawozdań cz. 2 za rok 2019

Informacje dodatkowe do sprawozdań cz. 3 za rok 2019

Informacje dodatkowe do sprawozdań cz. 4 za rok 2019

Informacje dodatkowe do sprawozdań cz. 5 za rok 2019

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wg stanu na 31 stycznia 2020 r. wynosi 7 214 730,87 zł

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 wg stanu na 31 stycznia 2020 r. wynosi 212 764,84 zł

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Zmiany w funduszu jednostki za rok 2018

Informacje dodatkowe do sprawozdań za rok 2018