logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

Wartość majątku trwałego brutto na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi: 7409070,65 zł.