logo logo
logo bip
Ogłoszenie i komunikaty

Ogłoszenie wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 1/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie
Lista wiadomości