logo logo
logo bip

Uchwała Nr SO-0951/D/3/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu