logo logo
logo bip

Uchwała nr XV/177/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała nr XV/177/20  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała nr XX/246/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała nr XX/246/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała nr XX/245/20 w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr XX/245/20 w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020