logo logo
logo bip

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok wraz z uzasadnieniem do projektu oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021-2033