logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXII/245/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości