logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXIII/252/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 08 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Treść uchwały
Lista wiadomości