logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 08 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości