logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXV/269/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 10 SIERPNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości