logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXVII/287/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Lista wiadomości