logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/295/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości