logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/345/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 17 MAJA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości