logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXIV/348/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

TREŚĆ UCHWAŁY
Lista wiadomości