logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXV/367/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości