logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXVI/380/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości