logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Treść uchwały

Lista wiadomości