logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości