logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2020-2033

Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020-2033

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości