logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/68/07 RMK z dnia 26.04.2007r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2006r oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowia Miasta Kościana.

treść uchwały (*.pdf)
Lista wiadomości